Posts Tagged ‘you’

paanong hindi kita maaalala?

Mayo 14, 2012

Tutula-tula

Sisipol-sipol

Kakanta-kanta

Pipiliting lagyan ng kulay ang bawat letra

upang libangin ang isip na hindi mapirmi

Rerendahan ang gunita

na pilit kumakawala

naghuhulagpos

naghahanap ng pagkakataong maipaalala

ang mga pagkakataong masaya

subalit lipas na.

Tutunganga

Titingala

Pagmamasdan ang ilaw sa gitna ng puting kisame

Magpupumilit ipinid

ang mga matang hapo na

patuloy na aasa at maghahangad

hanggang lamunin ng dilim

at tuluyang yakagin

ng landas ng pagkawalang-malay

At kapag narating na

ang karimlang pita

sandaling lilimot

Ibabaon sa kahapon ang mundo

habang tahimik na nagmamasid ang gabi

at sumisilip ang nanunuyang buwan

sa pansamantalang kapanatagan.

Ngunit kinabukasan, may magsusumbong kay araw.

Mumulat na namang ikaw ang unang gunita.

Paanong hindi kita maalala?

Advertisements

Unang Ulan sa Aking Mayo

Mayo 14, 2012

Mangungulimlim ang langit.

Magtitipon ang mga ulap sa isang sulok .

Tapos kukulog.

Tapos kikidlat.

Tapos guguhit sa kalawakan ang liwanag.

Tapos maririnig ang nakabibinging ingay.

Papatak ang mga butil ng tubig mula sa langit.

Aambon.

Paisa-isa.

Manaka-naka.

Isasara ang mga naaanggihang bintana.

Ibababa ang mga kurtina.

Papalahaw ang langit.

Dadalas ang pagpatak ng tubig.

Lalakas ang ingay sa latang bubungan.

Hahalik sa lupa.

Sisingaw ang alimuom.

Susuyurin ang mga tuyong teritoryo.

Sisilong ang mga tao.

Tapos luluha.

Hihikbi.

Aagos ang tubig mula sa mata.

Mamamasa.

Magbabaha.

Mamamatay ang ligaya.

Aasa.

Chewing Gums and Letting Go

Abril 27, 2012

Some good things in life are like bubble gum. No matter how much we relish chewing it, we should be aware that at a certain point, we would have to spit it out. After a good number of times chewing it, it will lose its taste. Let it stay longer and it will turn to mush. Try swallowing it and it could only lead to complications.

I once absentmindedly slept with gum in my mouth. Even if I had stopped chewing in my sleep, the gum still disintegrated. I woke up to find the disgustingly unrecognizable remains of what could have passed as a finalist in The Ten Best  Bubble Gums I Had Ever Tasted prior the disintegration. And I ended up regretting not spitting it out when I knew I already had to.

Yes, even gums of that caliber must go.

The gum sure would not be an inch as sweet as it had originally been, but it would still resemble, in a way, its original form.

Moral?

Letting go of something we so much treasured may be one task too gargantuan.
But sometimes, it’s just the right thing to do.
We should learn to let go, and we should also learn the right time to do it.
 

Falling Slowly

Abril 18, 2012

I was there, seated on the beach and staring at the vast ocean, wondering how far beyond it stretches and at what point it touches the sky. Then I’m reminded of the physical distance that exists between us. Miles. Seas. Lands. But it sure won’t compare to the distance I’m afraid I would feel once we see each other again. I have fears I’ll admit. And  I am trying hard not to focus my thoughts on them.

So I made the call, seeking for reassurance while constantly asking myself about making the right choices. But when I heard your voice, it pained me still. Everything about your voice hurt me – how you sounded like you don’t feel any guilt, and how much it reminded me of how I hate myself for allowing to be hurt again.

Then you asked me about stars, if there were a lot of them. That’s when that song played. I tried to keep the conversation but I got distracted. I listened intently and tried hard to make out the words.

These lines stuck to my head.

Take this sinking boat and point it home,

We’ve still got time

Raise your hopeful voice, you have a choice,

You’ll make it now.

I don’t know. But at that point, I felt compelled to make a choice.

So I chose to stay; and to try it one last time, hoping that this time I’ll see you on the other side.

*****************************************************************************

 

Here’s the full song by the way.

 

Falling Slowly

 


Glen Hansard and Marketa Iglova

I don’t know you

But I want you

All the more for that

Words fall through me

And always fool me

And I can’t react

And games that never amount

To more than they’re meant

Will play themselves out

Take this sinking boat and point it home

We’ve still got time

Raise your hopeful voice you have a choice

You’ll make it now

Falling slowly, eyes that know me

And I can’t go back

Moods that take me and erase me

And I’m painted black

You have suffered enough

And warred with yourself

It’s time that you won

Take this sinking boat and point it home

We’ve still got time

Raise your hopeful voice you have a choice

You’ve made it now

Falling slowly sing your melody

I’ll sing it loud