Archive for the 'Uncategorized' Category

Thank You

Hulyo 8, 2012

I went to church early this morning and I asked a little favor from our parish priest.

I went up to him, and bluntly told him my dilemma.

“Father, I need help.”

To which our youthful minister replied: “What is it my son? Anything I can do for you.”

“I need to have myself baptized, Father.”

“Have you not received that sacrament when you were a baby?”, he inquired.

“I did. But I have to do it again. This time, to change my name.”

“But why would you want to do that?”

I reached for his head, pulled him closer and whispered something in his ear. (<—- this part doesn’t sound right…  hmmm)

And just like that, I got myself a new name. Now I shall be called FLATTERED.

Listen World, I’M FLATTERED.

***

and here ends my corny introduction and my FAIL (sorry grammar nazis, I want FAIL to function like an adjective here) ATTEMPT (and i’m fifty percent sure ATTEMPT here functions as a noun) at story writing. Why am I flattered you may ask?

*** 

themathteacheralsoreads has been nominated/awarded The Versatile Blogger Award! And for this, I have to thank the awesome Kristel of The Quarter-Life Experiment (free plugging of your blog here… hehehehe) for nominating/awarding me. Thank you!

I really am flattered. You see, I literally had nothing in mind when I finally decided to start my blog about books just a few months ago (that was my original intention when I started this until all of a sudden it turned out to be a “chop-suey” blog functioning as cache to the “randomest” things my mind can muster) so it never really occurred to me that people would be interested with my endless rants and blabbering. I truly am surprised and flattered. As proven by the second time I used the word flattered in the same paragraph! Whoah!

Again, thank you Kristel!

***

Okay. So part of the rule in receiving the VBA is to nominate 15 other blogs whom I think are also worthy of recognition and to mention 7 random facts about me! Here’s my 15:

randomvignettesdotcom

[thoughtpick]

The Quarter-Life Experiment (how about receiving it a second time?)

sasaliwngawit

Ang Nasasakdal

banaag

Perya ni Maria

bagotilyo

POINTLESS PARANOIA

CHEERS!

stefanloco

Insipid Life of Mine

Alla Francois

Kenyan Kid

Ang Mala-Labyrinth na Utak ni Juana

***

And the 7 random things about me:

1. I secretly dream of going back to high school so I can repackage myself as a cool nerd who play the guitar. (But I don’t know how to play the guitar)

2. I am a Math teacher, but the only time I competed for a contest in Math was in 2nd year high school where I was an alternate.

3. I sing in the shower. Everyday. Every single day.

4. I used to be part of the debate team of our college.

5. I dream to study writing and to publish a compilation of my poems someday.

6. Drawing/Sketching is one of my first loves.

7. I’m a huge fan of OPM songs from the 90’s.

***

the end. thank you.

Advertisements

Randomness 4

Hunyo 18, 2012

***

Bakit nakakabalisawsaw ang pag-upo sa maiinit na upuan?

Bakit nagwi-“Wis-wis-wis-wis” para maihi ang tao?

Bakit nakakapaihi pag kinakalikot ang pusod?

***

Randomness 3

Hunyo 18, 2012

***

God should exist.

Because evil exists.

There should be someone to judge what is good and what is evil.

***

 

Randomness 2

Hunyo 18, 2012

***

Ano ang tunay na silbi ng mga barker sa mundo?

Sasakay ang mga tao sa jeep kung trip nila.

Hindi na kailangang sigawan o pilitin.

***

 

Randomness

Hunyo 18, 2012

***

Henry Adam Brooks said I will affect eternity.

I am confident I would.

Some people swear to hate Math even after death.

***

Gerunds on a Sunday

Hunyo 18, 2012

As I wreck the solitude of my being

with my spirit’s attempts at singing

the words that would convey the feeling

of a heart that resists its beating,

I have finally gone to concluding

that it is silly how this waiting

and my episodes of trying

had never been convincing.

And I have come close to accepting

that the thought of you reciprocating

is nothing more than wishful thinking-

a dream that shall not be existing

for it has not received heaven’s blessing.

But still I find myself praying

to any god who might be listening

for drops of eternity to grace my living

because born out of this major longing

is a need to explain why a lifetime of hurting

seems a million times better than just dying.

Bago Ako Matulog

Hunyo 11, 2012

Iiwan kong bukas ang bintana ngayong gabi

at hahayaang maglabas-masok ang hangin

na inaasahang maghehele sa kaluluwang pagal

at maghahatid sa lawak ng landas ng mga panag-inip

kung saan may ligayang hatid ang pantasya

bagama’t nananatili ang kabatirang huwad ang lahat.

 

Hahawiin ko ang kurtinang humaharang

nang sa gayo’y tanaw ko ang madilim na kalangitang

hindi pinalad makadaupang-palad ang mga tala sa mga sandaling ito

subalit tinuring na kaibigan at kaagapay

ng mga pusong hindi maikahon ang pananabik sa paghahanap

ng tahanang kakanlong at tatanggap nang walang alinlangan.

 

Bibitbitin ko ang pinakamatamis na ngiti

bago magpahinga ang talukap, humalik ang likod sa kama

at pansamantalang ipinid ang mga mata

taglay ang pag-asang sa pagdalaw ko sa landas na iyon ngayong gabi

ay ngingiti pabalik ang pag-asang magpapaalala

na mas masaya ang mamuhay sa katotohanan kahit may mga bagay na wala na.

Of Life and Death

Hunyo 7, 2012

Like footprints left by the travelling man in the desert,

everything is transitory.

Life is but a sojourn

as we all are travelers with the same mission:

to search for that which shall satisfy

whichever desire lies deep down inside.

But often it ends

not when the prize sought is won

but when the spirit wearied

or the will died.

After all what is life other than a march towards death?

death being the ultimate peace and quiet?

Hindi Sinungaling ang Madaling Araw

Hunyo 1, 2012

Walang ginhawang dinulot ang ulan sa madaling araw. Ni hindi napawi ang init na iniwan ng lumipas na magdamag. Mabigat man ang bawat patak sa lupa, ingay lamang sa bubungan ang napagtagumpayan nitong likhain. Wala ang inaasahang lamig na hiniling kong magbibigay buhay sana sa nakatupi ko pang kumot mula kahapon.

Kaalinsabay ng pagpalahaw ng langit, tuluyan na rin ang pagkawaksi sa katahimikang kanina’y tila kayamanan kong itinangi. Pakiwari ko, pati ang kadiliman na ilang minuto lamang ang nakalipas ay namayani sa kalawakan ng aking silid at maging sa apat na sulok nito ay tuluyan na n’yang nabulabog.

Lipas na nga ang oras ng luwalhati. Lipas na ang oras ng pag-usal ng mga mahihinang dasal na hindi naman talaga nais iparinig kaninoman. At sa ilang saglit, katulad ng mga nakaraang madaling araw na sumayaw sa himig na gawa ng pagpatak ng ulan, bubuhos na muli nang isa-isa ang mga alaala mong tila multo akong hindi tinatantanan hanggang ngayon.

Subalit may kakatwang naganap sa sandaling ito. Sa unang pagkakataon, tila wala akong takot na nararamdaman sa dibdib. Sa halip, mas matindi pa ang pagnanasa kong muli pang masilayan ang iyong mukha sa aking gunita. May kung anong tinig na umuudyok sa aking kakaiba ang magaganap sa araw na ito. Kung paanong walang lamig na dulot ang ulan sa magdamag, may nagsasabing hindi rin pangkaraniwan ang magaganap mong pagdalaw.

At dumating ka nga. Dumating ka suot ang puting blusang sya mo ring suot nang huli tayong nagkasama. Mula sa bukas na bintana at tanaw ng lumuluhang langit, patakbo kang nagtungo sa kinaroroonan ko. Ang huli kong rekoleksyon ay nakatayo ka pa sa paanan ng aking kama kaya’t hindi ko namalayan ang mabilis mong paglipat sa aking tabi.

Hindi ako kumilos ni katiting. Sa pagkakataong iyon, wala akong ibang binalak na gawin maliban sa titigan ang iyong mukha. Doon ko napansin ang pag-agos ng iyong mga luha na tila nakikipagpalisaghan sa ulang nagaganap sa labas.

Unti-unti, naramdaman kong ibinaba mo ang iyong mukha at dahan-dahan mong idinikit ang iyong labi sa aking pisngi. Umusal ka ng ilang mga kataga – ang mga katagang inaasahan ko sanang binanggit mo bago pa sumapit ang lahat ng naganap na ito.

Subalit ang mga salitang tinuran mo ay batid nating walang kahulugan.

Hungkag.

Pilit.

Walang patutunguhan.

Mapanlinlang ang dila at ang alaala.

Subalit hindi nagsisinungaling ang mga madaling araw ko.

The Cup Has Six Faces

Hunyo 1, 2012

You offered me a cup

with the glinting ocean inside it.

A thing of beauty it was –

a multitude of colors,

and spectral hues.

Inviting.

 

I took a sip from the cup.

Sweet as I expected –

with traces of honey and cinnamon

and the aroma of morning dew

and the scent of flowers blossoming under the sun.

Heavenly.

 

It reminded me of all good things.

Of beauty, of laughter, of genuine smiles

that my heart was filled with desire –

A desire so intense

it was uncontainable.

Overpowering.

 

So I took another sip.

deeply moved by the sudden high,

wanting to experience the feeling a second time

prompting me to take action and to make it mine .

That was the step I took.

A leap of faith.

Risky.

 

Was it a sip?

Perhaps, it was one giant gulp.

For as the liquid slowly made its way down to my stomach

I felt my throat burn with searing pain.

That all the sweetness faded and no hint of it remained.

Gone.

 

When the struggle ended

I had found it resembled something else.

More than the saltiness of tears

what was left of it tasted of bitterness.

Yet I long for it still.

Desperation.